Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Ocenění našich nejúspěšnějších žáků a slavnostní předávání absolventských vysvědčení.

První říjnový pátek proběhlo v nádherném prostředí vítkovického zámku slavnostní setkání žáků, studentů a pedagogů naší Základní umělecké školy.

Přítomným hostům se ve zcela zaplněném sále postupně představili ti žáci, kteří i ve velmi složitém loňském školním roce úspěšně reprezentovali školu na soutěžních přehlídkách a soutěžích v hudebním a výtvarném oboru a jejichž práce byla velmi vysoko hodnocena i v nově vzniklém soutěžním online prostředí.

Z rukou ředitelky školy Mgr. Pavly Kovalové si své pochvalné listy a ceny ředitelky převzalo téměř 7 desítek úspěšných žáků.

Poděkování za pedagogickou práci obdrželi také na návrh mariánskohorské radnice pedagogové, kteří se na úspěchu svých žáků výrazně podíleli.

Oceněným žákům a jejich hostům připravili hodnotný program žáci hudebního oboru spolu se svými pedagogy Kateřinou Havránkovou a Petrem Bendou. Sálem se nesly tóny harfy, houslí a violoncella. Své krásné písně přednesli za klavírního doprovodu Pavly Kovalové také zpěváci ze třídy Milady Hnitkové. Srdečný potlesk byl pro ně pro všechny opět po roce a půl jistě tou nejkrásnější odměnou.

Ve druhé části slavnostního odpoledne se představili absolventi hudebního, výtvarného a tanečního oboru loňského školního roku. Setkání s nimi a jejich rodinami bylo pro nás opět po velmi dlouhé době hezké a srdečné. Pro všechny absolventy a jejich hosty zpívali a hráli žáci a studenti z pěvecké třídy Olgy Bezačinské, které citlivě doprovodila na klavír Alena Šmídová. Všichni tak přispěli k velmi milé a příjemné atmosféře našeho pátečního setkání.

Zde malá ukázka z hudebního doprovodu:


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.