Alena Osobová, DiS.

Alena Osobová – flétna

Vyučuje hru na zobcovou a příčnou flétnu.

Hudbě se začala věnovat již ve školce a poté na základní umělecké škole, kde se účastnila jak sólových, tak i komorních soutěží a projektů. Zároveň se stala stálou členkou Salónního orchestru Ostrava, který pravidelně koncertuje na lázeňských kolonádách.

V roce 2016 nastoupila na Janáčkovu konzervatoř do třídy MgA. Jiřího Bystroně. Během studia hrála v souboru Flétnové kvarteto, které se stalo laureátem mezinárodní soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu v roce 2019. Získala třetí cenu na mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia v letech 2018 a 2019. Pravidelně se účastnila interpretačních kurzů v Bystřici a také Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů v Brně.

V současné době také působí jako externista v Národním divadle Moravskoslezském.

Email: osobova.alena@zusmarhory.cz