Pěvecká soutěž v rodišti Bohuslava Martinů

Ve dnech 26 – 28.dubna 2022 proběhla v Poličce soutěž Bohuslava Martinů Mládí. Této soutěže se zúčastnila Anna Veselá ze třídy paní učitelky Milady Hnitkové a ve velké konkurenci 30 účastníku získala zlaté pásmo. Anička předvedla bravurní výkon, kde předvedla své pěvecké schopnosti. Díky patří taky korepetitorce ředitelce Pavle Kovalové, která svým citlivým klavírním výkonem podtrhla přednes Aničky.