Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Pěvecká soutěž v rodišti Bohuslava Martinů

Ve dnech 26 – 28.dubna 2022 proběhla v Poličce soutěž Bohuslava Martinů Mládí. Této soutěže se zúčastnila Anna Veselá ze třídy paní učitelky Milady Hnitkové a ve velké konkurenci 30 účastníku získala zlaté pásmo. Anička předvedla bravurní výkon, kde předvedla své pěvecké schopnosti. Díky patří taky korepetitorce ředitelce Pavle Kovalové, která svým citlivým klavírním výkonem podtrhla přednes Aničky. 


Koncert talentů

Koncert talentů