Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Pianoforte per tutti

Minulý týden – 20. a 21. dubna 2023 proběhla v ZUŠ Příbor celostátní klavírní přehlídka Pianoforte per tutti. Zúčastnili se jí mladí talentovaní pianisté nejen z České republiky, ale i z Polska.

V nádherném barokním sále Piaristického kláštera předvedli žáci ze třídy MgA. Oleksii Gerycha, Ph.D., MBA repertoárové skladby nacvičené právě pro tuto přehlídku . Byla to přednesová díla od baroka po současnost, která zazněla na křídle Yamaha v sále s podivuhodnou akustikou. Každý žák předvedl posluchačům svůj nejlepší výkon. Při obrovské konkurenci získaly tři žákyně bronzové pásmo.

Aarushi Mukherjee

Karla Poběžková

Kristýna Židková

Vít Kržin

obdržel pásmo stříbrné.

Všem těmto žákům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!