Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Mgr. Eva Pilařová

Eva Pilařová

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě. Po ukončení studií vyučovala 10 let v Základní škole L. Podéště v Porubě a v Základní škole gen. Píky v Ostravě jazyk český a výtvarnou výchovu.

V roce 1991 nastoupila do LŠU v Ostravě – Muglinově jako učitelka výtvarného oboru. V roce 1999 zde byla jmenována do funkce ředitelky Základní umělecké školy. Po sloučení škol se ZUŠ E. Marhuly v roce 2012 zastávala do června 2020 funkci zástupkyně ředitelky školy.

Jejím celoživotním posláním je práce s dětmi a vztah k výtvarnému umění. Za svou pedagogickou práci v základním uměleckém školství byla oceněna starostou Městského obvodu Ostrava – Slezská Ostrava Ing. A. Maštalířem.

Email: pilarova.eva@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.