Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Poděkování a informace k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČR z 30. 10. 2020 nadále zůstáváme u distanční výuky. Její podobu jsme se snažili v posledních týdnech vyladit tak, aby byla pro žáky co nejpřínosnější. Zde bych Vám chtěla za sebe i všechny pedagogy moc poděkovat za ochotu, vstřícnost a skvělou spolupráci. A to nejen v souvislosti s aplikací MS Teams, kterou se nám povedlo zprovoznit a začít využívat velmi rychle právě díky Vám.

Pokud byste měli v souvislosti s distanční výukou jakýkoli problém, dotaz či návrh na zlepšení, budu velmi ráda, když se mi ozvete, ať už telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Věřím, že i distanční výuka bude nadále rozvíjet vztah Vašich dětí k umění, stejně jako jejich praktické dovednosti (větší zodpovědnost, sebekontrola, vlastní sebehodnocení) coby mladých kumštýřů. My pro to uděláme maximum.

Přeji klidné dny, a hlavně pevné zdraví!

Mgr. Pavla Kovalová, ředitelka školy


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.