Podívejte se, jak probíhá výuka „výtvarky“ na dálku

Žáci paní učitelky Veroniky Čašové v období od 16. 3. do 3. 4. 2020 ztvárňovali téma Rodina a hudba. Téma rodiny žáky přimělo prohlédnout si své nejmilejší zblízka, popřípadě se pomyslně vrátit v čase díky rodinným fotografiím. K tématu hudby posloužila oblíbená píseň nebo výběr nejoblíbenější kapely. Žáci si poté vzali pastelky, fixy, tužky, nebo anilínové barvy a pustili se do práce. Výsledkem jsou krásné obrazy, které zachycují rodinný život a rytmus hudby.

Žáci paní učitelky Mgr. Evy Pilařové zpracovávali formou distančního studia témata Zátiší, Jaro a Rodina. Žáci si mohli dle vlastní představy sestavit na stole zátiší a nakreslit ho, zapřemýšlet nad příchodem jara a v neposlední řadě nakreslit či namalovat členy své rodiny. Úkoly byly rozděleny podle náročnosti práce. Výsledkem jsou citlivě vytvořené práce, vypovídající o vnitřním světě dítěte.

Distanční studium žáků ze třídy Mgr. Kláry Luxové probíhalo formou e-mailů a dalších komunikačních prostředků. Žáci zpracovávali tři výtvarné náměty Oko do duše okno, Portrét babičky, dědečka a Ilustrace příběhu. Tužkou a pomocí zrcadla mohli nakreslit zvětšeninu vlastního oka. Druhým úkolem byl portrét – už minulé téma se týkalo člověka a u něj jsme taky chvíli zůstali. Hlavně jsme se zaměřili na všímavost světa kolem nás… Žáci mysleli nebo vzpomínali na své nejbližší (babičky, dědečky) a následovně výtvarně ztvárnili jejich portrét.

Třetím tématem byla Ilustrace. Žáci se měli vymanit od skutečného a proniknout do světa vlastní fantazie. Úkolem byla ilustrace básně, příběhu nebo pohádky. Zaposlouchat se, nevnímat svět kolem nás a vyjádřit své dojmy, představy nebo pocity, např. radost, štěstí, lásku, smutek, lítost, strach… Poslouchat, vnímat pozorně příběh a na něj reagovat, vysvětlit a objasnit dojem, podstatu příběhu obrazem. Námět byl vždy stejný, avšak forma zpracování dle ročníkové kategorie jiná. Výsledkem jsou výtvarné obrázky dětí, které odpovídají zadaným tématům.