Podívejte se, jak probíhá výuka „výtvarky“ na dálku

Žáci paní učitelky Veroniky Čašové v období od 16. 3. do 3. 4. 2020 ztvárňovali téma Rodina a hudba. Téma rodiny žáky přimělo prohlédnout si své nejmilejší zblízka, popřípadě se pomyslně vrátit v čase díky rodinným fotografiím. K tématu hudby posloužila oblíbená píseň nebo výběr nejoblíbenější kapely. Žáci si poté vzali pastelky, fixy, tužky, nebo anilínové barvy a pustili se do práce. Výsledkem jsou krásné obrazy, které zachycují rodinný život a rytmus hudby.

Žáci paní učitelky Mgr. Evy Pilařové zpracovávali formou distančního studia témata Zátiší, Jaro a Rodina. Žáci si mohli dle vlastní představy sestavit na stole zátiší a nakreslit ho, zapřemýšlet nad příchodem jara a v neposlední řadě nakreslit či namalovat členy své rodiny. Úkoly byly rozděleny podle náročnosti práce. Výsledkem jsou citlivě vytvořené práce, vypovídající o vnitřním světě dítěte.

Distanční studium žáků ze třídy Mgr. Kláry Luxové probíhalo formou e-mailů a dalších komunikačních prostředků. Žáci zpracovávali tři výtvarné náměty Oko do duše okno, Portrét babičky, dědečka a Ilustrace příběhu. Tužkou a pomocí zrcadla mohli nakreslit zvětšeninu vlastního oka. Druhým úkolem byl portrét – už minulé téma se týkalo člověka a u něj jsme taky chvíli zůstali. Hlavně jsme se zaměřili na všímavost světa kolem nás… Žáci mysleli nebo vzpomínali na své nejbližší (babičky, dědečky) a následovně výtvarně ztvárnili jejich portrét.

Třetím tématem byla Ilustrace. Žáci se měli vymanit od skutečného a proniknout do světa vlastní fantazie. Úkolem byla ilustrace básně, příběhu nebo pohádky. Zaposlouchat se, nevnímat svět kolem nás a vyjádřit své dojmy, představy nebo pocity, např. radost, štěstí, lásku, smutek, lítost, strach… Poslouchat, vnímat pozorně příběh a na něj reagovat, vysvětlit a objasnit dojem, podstatu příběhu obrazem. Námět byl vždy stejný, avšak forma zpracování dle ročníkové kategorie jiná. Výsledkem jsou výtvarné obrázky dětí, které odpovídají zadaným tématům.


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert