Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Pokračujeme v tradici…

…a je to opět tady. Březen a naše oblíbená nesoutěžní přehlídka „Máme rádi baroko“ a její již 15. ročník. A my jej máme opravdu rádi, protože se koná v krásných prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě, kde se krásně nese zvuk fléten, panuje tady příjemná atmosféra a v neposlední řadě taky proto, že cestu vnímáme spíše jako výlet za odměnu nejen s krásným hraním, ale i s cestou vláčkem a závěrečnou cukrárnou.

A kdo se tedy všechno vydal na cestu za hudbou 17. století? Byli to žáci paní učitelky MgA. Martiny Fischerové: Kristýna Maralíková, Ivana Kržinová, Thea Legerská, Lucie Koběrská, Amálie Vivian van Nes a nechybělo ani mužské zastoupení, a to v podobě Filipa Lyse ze třídy Mgr. art Zuzany Hodurové. Poprvé (a věřím, že ne naposled) jsme s sebou vzaly i naše nové kolegyně klavíristku MgA. Kláru Borovičkovou a kytaristku Lucii Nesvadbovou, které ochotně doprovodily naše flétnistky.  

Těšíme se již na další ročník. 

MgA. Martina Fischero​​vá