Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Polášková Eva, Mgr.

Eva Polášková

Motto: „Donuť vstoupit.“

Vystudovala Všeobecné gymnázium v Novém Jičíně, kde působila coby korepetitorka školního sboru. Podílela se na vzniku vokálního tělesa S-Kvartet, jehož úspěšná dlouholetá činnost vyústila vydaným CD. Současně absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě, ve varhanní třídě Aleše Rybky.

Sbormistrovské vzdělání získala na PdF OU ve třídě prof. Lumíra Pivovarského.

Na ZUŠ E. Marhuly nastoupila v roce 2007 jako učitelka hudební nauky, PHV a asistentka sbormistra Milana Chromíka v Ostravském dětském sboru. V současné době vede přípravné sbory Skřivánci a Slavíci.

Coby sbormistryně spolupracovala s významnými osobnostmi a tělesy regionu (r. 2008 spolupráce s J. Krčkem a Musicou Bohemicou, od r.2005 zakládající členka Ostravského okazionálního ansámblu, 2006 – 2012 um.vedoucí PS Ondráš Nový Jičín, od r. 2011 druhý sbormistr Chrámový sbor v Ostravě M.-Horách, a dal.)

Zajímá se o starou hudbu a zážitkovou hudební pedagogiku. Pravidelně se účastní interpretačních kurzů a letních dílen reflektující tuto tématiku.

Email: polaskova.eva@zusmarhory.cz


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.