Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Pololetní prázdniny trochu jinak…

Pátek, pololetní prázdniny, 3 dny volna před námi, sníh, vidina zimních sportů….O to větší máme radost, že dali naši žáci přednost hudbě.

Ve dnech 3. a 4. února 2023 na Fakultě umění Ostravské univerzity proběhl již 8. ročník Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum. Tato akce byla zaměřena na tvorbu Carla Czerného a etud českých skladatelů. V rámci festivalu proběhly metodické přednášky a také mistrovské kurzy pod vedením doc. MgA. Martina Kasíka, Ph.D. 
ZUŠ Eduarda Marhuly zde reprezentovali žáci ze třídy MgA. Oleksije Gerycha, Ph.D., MBA. Karla Poběžková z prvního ročníku a také Vít Kržin ze čtvrtého ročníku.

Během dvoudenního festivalu měli možnost tvůrčí práce se známým klavíristou a také předvést nacvičené etudy Czerného na závěrečném koncertě.

Na finálním vystoupení byli žáci soustředění, ukázali vysokou technickou úroveň a zároveň s tím svou muzikalitu. Poděkování patří taky pedagogům klávesového oddělení, kteří přišli podpořit naše žáky a také se zúčastnit tohoto festivalu jako posluchači – jsou to Mgr. Radana Foltýnová, Bc. Jana Netočná a MgA. Klára Borovičková.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.