Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

PORGschopy…DEN PLNÝ HUDBY

Celoroční projekt PORGSCHOPY, který se koná na ZŠ Porg, se kterou naše ZUŠ intenzivně již několik let spolupracuje, pokračoval ve středu 26. 4. v duchu dne plného hudby!

A jak to vypadalo? Školou se hemžilo vše co hudebního vás jen napadne a ještě víc…tóny líbezné, nástroje všeho druhu, koncert hudebníků mladších i starších pro celou základku, na kterém děti předvedly, jak skvěle ovládají hudební nástroje, které se vyučují ve škole, hudební workshopy s hudební tématikou, kvízy, hry, skupinové práce.. A když k tomu máte kostým Katy Perry nebo Kapitána Dema, tak to jde hned jakákoli práce lépe od ruky nebo od písničky na rtech.

Odpoledne proběhl v sále školy poněkud netradiční koncert s názvem Koncert pro nejmenší – vyber si svůj nástroj. Byl určen především našim nejmenším žáčkům z pobočky PORG, kteří navštěvují hodiny přípravné hudební výchovy a ještě neví, jaký hudební nástroj by se jim do budoucna líbil nejvíce.

Zároveň to také byla jejich premiéra, protože většina z nich poprvé vyšla na pódium a před sálem plným publika společně zazpívali dvě písničky. Dále už pak nejmenší děti jen valily oči na starší spolužáky, kteří jim předváděli, co už se všechno ve hře na nástroj naučili.

Celý koncert se nesl ve velmi přátelské atmosféře a na závěr měli rodiče s dětmi možnost se zeptat na podrobnosti přímo kolegů, kteří dané nástroje vyučují.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.