Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Pozvání na výstavu a dernisáž s komentovanou prohlídkou skupiny studentů Akademie III.věku

Kde: Galerie při obchůdku Art hobby and Wine, (šikmo naproti Janáčkově konzervatoři)

Kdy: ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 14 hodin 

Srdečně Vás zveme na poslední dny, a hlavně dernisáž výstavy studentů akademie III. věku. Už podruhé vystavuje v galerii Art-hobby and wine skupina akademiků. Prve pod názvem Salón nezávislých, nyní, už bez obalu, vystavují tvůrci jako Závislí. Absolutně závislí na umělecké tvorbě! Malba, kresba i grafika se staly nedílnou součástí života všech dříve „normálních lidí“. Výstava jako celek je oknem do světa skupiny tvůrčích osobností, kde nese každý obraz svůj malý příběh o pronikání do nekonečného světa radosti z malování a inspirace. Takže vás pohltí lehkou rukou hozené akvarely Františka Dostála, zůstanete stát před propracovanými akrylovými plátny Zdenky Pupíkové…a takto můžeme pokračovat o každém členu skupiny Závislých. A věřte, že pokračovat budeme! Protože tato závislost na tvorbě čím více se prohlubuje, tím více přináší dobrého, pro tvůrce i pro diváka!

Tereza Svatošová


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.