Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Pracovní neděle v Rudolfinu

Rudolfinum – ten svatostánek všech hudbymilovných lidí v České republice. Místo, kvůli kterému i v neděli vstanete ve 4:30, sbalíte žáka a strávíte 4 hodiny na cestě ve vlaku. Nejen my, ale i mnozí další učitelé takto odjížděli se svými talentovanými žáky do Prahy, aby po celém pracovním týdnu pokračovali v nadšené práci ještě v České filharmonií (a v Rudolfinu!).

Ano, taková příležitost nechodí kolem každý den, a proto člověk obětujete spánek, pohodlí i nedělní klid, přijede do Prahy, která právě vstává, prodírá se hloučky turistů, kteří opět naplňují naši Matičku a pak už jen bez dechu stojí před Rudolfinem.

Celý den jsme strávili ve zkušebnách nad notovými záznamy a referenčními nahrávkami vybraných skladeb Antonína Dvořáka nebo Petra Iljiče Čajkovského. Doslova jsme se brodili technikou hry na předepsané nástroje – triangl, velký buben, párové činely, tamburína a kastaněty. 

Je opravdu velkou radostí mít talentované žáky jako je náš Jakub Olbert, který ve svém maturitním ročníku na jazykové gymnázium ještě stíhá studovat skladby a pilovat techniku tak, aby si mohl v červnu zahrát v Rudolfinu s Českou filharmonií. Myslím, že i pan ředitel Marhula by toto vše (a Rudolfinum!) bez uzardění označil za dobrou reprezentaci školy. A to nejen v jubilejním roce naší Marhulky.

Vypracoval vedoucí bicího oddělení ZUŠ Eduarda Marhuly Jakub Kupčík


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.