Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Prázdniny? Jdeme se školit!

Dětem začaly v týdnu od 15.-19.2. 2021 jarní prázdniny a my, pedagogové poté, co jsme nabrali v začátku týdne trochu síly, jsme neotáleli, a čtvrtek a pátek jsme se věnovali školení a sebevzdělávání. Pravda, školení to původně mělo být výjezdní, ale už jsme si tak trochu zvykli, že vše se kolem nás děje online.

Čtvrtek byl věnován semináři s Bc. Jiřím Stárkem.

S přednášejícím byla naše škola v úzkém kontaktu hlavně při pilotním setkáváním se v rámci tvorby ŠVP a tak už dávno víme, že jeho prezentace a přednášky jsou především dobře promyšlené, faktické, ale zároveň empatické a lidské. Jiří Stárek má určitě velký dar spojovat lidi a vytvářet respektující atmosféru mezi posluchači. Je to výborný lektor a partner pro věcnou a přínosnou diskuzi, ale také dobrý psycholog, který umí naslouchat lidem.

Podnítil nás dívat se na některé záležitosti v oblasti vzdělávání i jiným pohledem. „Donutil“ nás ke spolupráci s kolegy, být přístupnější k jejich myšlenkám a pohledům na problémy dané dobou. Dokázali jsme si je nahlas říci a hlavně si povědět, co s nimi.

Seminář uváděl i nové metody směřující k „pokrokovému myšlení“ ve školství, hlavně co se týče nahlížení na obsah učiva a konkrétních cílů.

Během pátečního dne nás Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. zasvětil do tajů pokroku.

Školení s tématem „Jak učit v ZUŠ distančně a přitom smysluplně“ nabídlo široké spektrum možností různých aplikací na úpravu zvukových souborů, které lze taktéž uplatnit v rámci distanční výuky.

Bylo jedno z mála, kdy si po jeho skončení řeknete, že je škoda, že už skončilo a že uběhlo velmi rychle. Jiří Taufer je výborný řečník, profesionál, člověk s obrovským přehledem a znalostmi. Pozorně jsme sledovali aplikace a programy, které postupně představoval, a z jeho výkladu bylo jasné, že všechny tyto nástroje komunikace v rámci distanční výuky má odzkoušené v praxi a že nám představuje něco, co funguje. Jeho podání bylo vyčerpávající, zároveň však snadno uchopitelné a použitelné. Jak sám řekl: „programy toho umí mraky, ale vycházejme z našich potřeb a potřeb žáků, ať to není pro ně zbytečně komplikované“.

Velmi zajímavé bylo vytvoření virtuální galerie, kde se kromě prací výtvarného oboru dají prezentovat i nahrávky, videa či online vystoupení hudebníků. Možností je spousta a je jen na každém z nás, aby si odnesl tu část informací, kterou může obohatit svou práci v rámci distanční výuky.

Kromě cenných a prověřených informací v praxi jsme velmi ocenili vstřícnou, uvolněnou a přátelskou atmosféru, která po dobu ryze technického dopoledne díky Jiřímu Tauferovi panovala.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.