Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Přehlídka komorního zpěvu Stonava

V roce 2020 ve Stonavě neproběhla soutěž komorních ansámblů, jak jsme předpokládali, ale přehlídka komorního zpěvu. Naši školu reprezentovali ve 2. kategorii žáci Jiří Štencl – Aleš Hutník, ve 3. kategorii Tomáš Dvořák – Aleš Hutník a za amatérskou kategorii se prezentovali bratři Krayzlovi.

Repertoár jsme zvolili velmi náročný. Kromě klasických písní A. Dvořáka a L. Janáčka jsme zařadili lidové písně v úpravě kolegy Luboše Konečného. Ten si dal opravdu záležet a doprovodné nástroje klavír a flétnu opravdu nešetřil. S bravurou se jich zhostily Pavla Kovalová a Zuzana Hodurová.

Na konci přehlídky bylo hodnocení poroty, na kterém jsme uspěli velmi dobře. Zvlášť bratři Krayzlovi podali naprosto profesionální výkon. Je vidět, že i přes náročnou dobu, která nás provází, žáci tuto činnost dělají rádi a s láskou. Proto jim patří velký dík.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.