Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Přehlídka nejlepších žáků LDO – KANDRDÁSEK

V sobotu 6. 4. 2024 se ve Společenském domě v Neratovicích uskutečnila Národní přehlídka Kandrdásek SČDO 2024. Jak bylo řečeno při zahájení, nejednalo se už primárně o soutěž, ale skutečně o přehlídku těch nejlepších žáků a jejich výstupů z celé republiky. Je proto potěšující, že na této přehlídce měla naše škola své zastoupení ve dvou kategoriích žákyněmi Adélou Hladíkovou a Kateřinou Chromčákovou – obě ze třídy Ludmily Forétkové. Obě děvčata odvedla perfektní, suverénní výkony a dočkala se zaslouženého potlesku a pochvalných reakcí od přítomného publika.

Na druhou stranu, ale byl letošní průběh trochu i zklamáním, protože došlo k organizačním změnám, které měly původně vést ke zlepšení, ale tento záměr zcela nevyšel. Zbytečným bylo už přemístění z dřívějšího Brandýsa ještě dál od Prahy, do Neratovic, ale hlavně nebyla úplná spokojenost s novou hodnotící komisí. Jejich závěrečná rozprava, rozbor a hodnocení, byly přijímány se značnými rozpaky, nesouhlasem a byly velmi rozporuplné. Na přehlídce už se neudělovala postupová místa, všichni vystupující byli vlastně vítězové, protože byli vybráni jako nejlepší.