Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Přijetí na konzervatoř a umělecké školy

V letošním školním roce se přihlásilo k přijímacím zkouškám na konzervatoř a umělecké školy několik žáků naší školy.

Z flétnové třídy Martiny Fischerové uspěla a byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě Lucie Koběrská. 

Z kytarové třídy Ondřeje Gilliga uspěl a byl přijat na stejnou školu i Jakub Gillig. 

Z výtvarného oddělení ze třídy Kláry Luxové uspěli u zkoušek tito žáci:

Adam Bjaček – přijetí na Univerzitu Fakultu umění a architektury Liberec

Elizabeth Bergová – přijetí na Střední uměleckou školu SŠUŘ, Ostrava – Zábřeh

Dominika Buřičová – přijetí na Střední uměleckou školu, Ostrava, Poděbradova

Viktoria Prifti – přijetí na Střední uměleckou školu, Ostrava, Poděbradova

Viktorie Pryčková – přijetí na Střední uměleckou školu AVE ART, Ostrava

Věříme, že všem bude umění a hudba v dalším životě tou nejlepší přítelkyní a láskou zároveň.

Náš velký dík patří také jejich pedagogům za vynikající vedení po celou dobu studia a úspěšnou přípravu k talentovým zkouškám.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.