Přijetí na konzervatoř a umělecké školy

Žáci LDO se i během tohoto školního roku pilně připravovali na přijímací zkoušky na střední a vysoké umělecké školy pro obor herectví. Důkladná příprava se vyplatila a žák Metoděj Návrat byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Trochu napínavější byla situace při přijímačkách na DAMU, kde žákyně Barbora Vašíčková musela prokázat svůj mimořádný talent ve třech postupových kolech, aby na konec své úsilí korunovala úspěchem. Byla přijata na svůj vysněný obor herectví a byla vybrána z 260 uchazečů mezi ty nejlepší.

Oběma žákům i paní učitelce Ludmile Forétkové blahopřejeme a přejeme herecké „Zlomte vaz“.