Připomínáme: do 28. 02. je možno zažádat o příspěvek na školné!

Vážení rodiče,

Rádi bychom Vám představili projekt „Darujeme kroužky dětem“. Projekt, který vznikl prostřednictvím České rady dětí a mládeže a AZUŠ ČR, pomáhá českým i ukrajinským dětem v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Touto cestou je možné žádat až o 2.000,-Kč na každé dítě. Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají „přídavek na dítě“, „příspěvek na péči“ či „odměnu pěstouna/ příspěvek na pěstounskou péči“. Další skupinou, pro níž je projekt určen, jsou ukrajinské rodiny pobývající v ČR na základě víza strpění nebo víza dočasné ochrany.

Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně – po schválení – vybere organizaci, které budou peníze přiděleny – v tomto případě ZUŠ E. Marhuly. Škola následně peníze obdrží formou daru a budou použity k zaplacení školného (školné, které jste již zaplatili Vám bude vráceno, popř. bude použito na úhradu následujícího pololetí).

Nejzazší termín podání žádosti je již toto úterý 28. 02. 2023. Bližší informace na webu www.darujemekrouzky.cz, popř. kontaktujte odbornou referentku naší ZUŠ, p. Boženu Oslizlokovou na tel.č.: 737 286 988