Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Organizace individuálního studia Nauky o hudbě

INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKA – konzultace

Organizace výuky

Jednotlivé konzultační hodiny probíhají

v pondělí od 17.45 – 18.30 nebo v úterý od 17.00 do 17.45

v budově ZUŠ (Hudební 6), učebna č. 18. Je určena žákům, kteří ze závažných důvodů nemohou navštěvovat řádné hodiny Nauky o hudbě. Pro zařazení do individuálního studia je potřeba podat písemnou žádost ředitelce školy. V letošním školním roce bude otevřena také on-line konzultační hodina NoH ve čtvrtek od 17.45 – 18.30 (zařazení pouze po předchozí domluvě s vyučujícím).

Podmínky klasifikace

  • Účast na konzultaci (termíny viz níže)
  • Samostudium, průběžná příprava, plnění dílčích úkolů
  • Čtvrtletní (on-line) a pololetní (písemný) test

Studijní materiály, virtuální třídy

  • Pro potřeby komunikace, on-line konzultací a sdílení studijních materiálů budou zřízeny virtuální třídy v prostředí MS Teams (odkazy pro vstup do teamu obdrží rodiče v emailu)

!Ověřte si prosím, zda mají Vaše děti aktivní přihlašovací údaje do MS Teams (studentský email)!

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.