Rodiče vítáni

Už dlouhodobě naše ZUŠ věnuje větší pozornost komunikaci se zákonnými zástupci žáků, organizuje společné projekty, kde jsou zapojeni naši mladí umělci a jejich rodiče, máme s nimi nastavenu oboustrannou vazbu. Proto na konci školního roku 2022/2023 se ZUŠ Eduarda Marhuly zapojila do celostátního projektu Rodiče vítáni a získala certifikaci. Splnili jsme všechny hlavní požadavky této organizace. 

V naší alma mater jsou rodiče vítáni. Mohou navštívit vyučování, zavolat a osobně se obrátit na třídního učitele nebo další zaměstnance školy, kteří ochotně pomůžou a vyřeší záležitosti týkající se výuky, chování a úspěšnosti žáka. Máme také založen Klub rodičů, ve kterém se aktivní členové spolupodílejí na organizaci školních a mimoškolních akcích. Na webových stránkách naší školy si zákonní zástupci žáka můžou zjistit důležité informace týkající výuky, školních akcí, kontaktních emailových adres zaměstnanců, specifika ŠVP a dalších organizačních záležitostí. 

Kromě toho, od školního roku 2023/2024, bude paní ředitelka Mgr. Pavla Kovalová každé první pondělí v měsíci od 18:30-19:30 po předchozí domluvě k dispozici zákonným zástupcům žáků telefonicky +420 603 223 081 nebo prostřednictvím online setkání v Microsoft Teams:  kovalova.pavla@zusmarhory.cz.

Bližší informace o certifikaci programu Rodiče vítáni, si můžete prohlédnout na webových stránkách této organizace: https://www.rodicevitani.cz/.



Žákovský koncert a koncert komorní hry

Žákovský koncert a koncert komorní hry