Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Rodiče vítáni

Už dlouhodobě naše ZUŠ věnuje větší pozornost komunikaci se zákonnými zástupci žáků, organizuje společné projekty, kde jsou zapojeni naši mladí umělci a jejich rodiče, máme s nimi nastavenu oboustrannou vazbu. Proto na konci školního roku 2022/2023 se ZUŠ Eduarda Marhuly zapojila do celostátního projektu Rodiče vítáni a získala certifikaci. Splnili jsme všechny hlavní požadavky této organizace. 

V naší alma mater jsou rodiče vítáni. Mohou navštívit vyučování, zavolat a osobně se obrátit na třídního učitele nebo další zaměstnance školy, kteří ochotně pomůžou a vyřeší záležitosti týkající se výuky, chování a úspěšnosti žáka. Máme také založen Klub rodičů, ve kterém se aktivní členové spolupodílejí na organizaci školních a mimoškolních akcích. Na webových stránkách naší školy si zákonní zástupci žáka můžou zjistit důležité informace týkající výuky, školních akcí, kontaktních emailových adres zaměstnanců, specifika ŠVP a dalších organizačních záležitostí. 

Kromě toho, od školního roku 2023/2024, bude paní ředitelka Mgr. Pavla Kovalová každé první pondělí v měsíci od 18:30-19:30 po předchozí domluvě k dispozici zákonným zástupcům žáků telefonicky +420 603 223 081 nebo prostřednictvím online setkání v Microsoft Teams:  kovalova.pavla@zusmarhory.cz.

Bližší informace o certifikaci programu Rodiče vítáni, si můžete prohlédnout na webových stránkách této organizace: https://www.rodicevitani.cz/.Koncert talentů

Koncert talentů