Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Komorní smyčcový soubor

Komorní smyčcový soubor strunného oddělení navštěvují od žáci 4. ročníku I. cyklu. V závislosti na vyspělosti mohou soubor navštěvovat i mladší děti. Repertoár souboru zahrnuje skladby od starých mistrů až po známé melodie, například filmové. Souborová komorní hra patří mezi priority ve výuce na smyčcové nástroje, napomáhá k prohlubování individuálních interpretačních dovedností a také žákům přináší cenné zkušenosti i nevšední zážitky z kolektivních tvůrčích aktivit. Komorní smyčcový soubor se během školního roku prezentuje na různých akcích pořádaných školou.

Vedoucí souboru je pedagožka s dlouholetou praxí v komorní a orchestrální hře MgA. Daniela Buchalová.