Komorní smyčcový soubor

Komorní smyčcový soubor strunného oddělení navštěvují od žáci 4. ročníku I. cyklu. V závislosti na vyspělosti mohou soubor navštěvovat i mladší děti. Repertoár souboru zahrnuje skladby od starých mistrů až po známé melodie, například filmové. Souborová komorní hra patří mezi priority ve výuce na smyčcové nástroje, napomáhá k prohlubování individuálních interpretačních dovedností a také žákům přináší cenné zkušenosti i nevšední zážitky z kolektivních tvůrčích aktivit. Komorní smyčcový soubor se během školního roku prezentuje na různých akcích pořádaných školou.

Vedoucí souboru je pedagožka s dlouholetou praxí v komorní a orchestrální hře MgA. Daniela Buchalová.