Smíšený instrumentální soubor

Tvoří ho žáci dechového, strunného, klávesového oddělení a oddělení bicích nástrojů. Je zde teda zastoupena většina hudebních oborů z naší ZUŠ. Soubor hraje skladby populární hudby, speciálně zaranžované pro toto obsazení. Jeho vedoucím je p. uč. Lubomír Konečný. V roce 2007 se umístil na 1. místě v krajské soutěži souborových her estrádních orchestrů.

X