Literárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Jsou v něm zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, hlasové, přednesové, slovesné a práce s loutkou. Vybavují žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Žáci získávají představu o vzniku představení, stávají se jeho součástí a napomáhají a přispívají k samotné tvorbě divadelního tvaru.

Návštěvou literárně-dramatického oboru se také můžete individuálně připravovat na vysoké či střední umělecké školy – JAMU, DAMU, konzervatoře atd. Příprava na takový typ školy vyžaduje bezesporu výjimečnou osobní přípravu, talent, píli a odhodláni. V tomto směru je zatím LDO při ZUŠ Eduarda Marhuly více než úspěšná.

Všichni žáci, kteří se dosud hlásili a připravovali na přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř na obor herectví, tyto zkoušky úspěšně absolvovali a všichni byli přijati ke studiu dramatického oboru. Žáci mohou reprezentovat školu na soutěžích, moderovat veřejná vystoupení a účastnit se konkurzů na natáčení.

V neposlední řadě spoluvytváříme komunikativní a vnímavou skupinu s kamarádským vystupováním. Žáci se hravým způsobem učí spolupráci mezi sebou navzájem, stávají se jistějšími při vystupování, zlepšují slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti. To vše mohou využít i v jiných oblastech svého života, nebo při dalším studiu.

Vyučování LDO probíhá každý čtvrtek odpoledne v učebně na ul. Ludmilina v Mariánských Horách.

X