Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Bicí nástroje

Bicí nástroje jsou nejobsáhlejší a nejstarší skupinou hudebních nástrojů na světě. Dříve než člověk začal hrát nějakou melodii, tak hrál na bubny… Tloukl klackem o klacek a vytvářel pravidelný rytmus, kterým se mu podařilo ulovit honěnou zvěř. Každý národ na zemi má velké množství vlastních bicích nástrojů. Zvuk se vytváří pomocí úderů do nástroje, třesením nebo škrábáním. Hrajeme z velké části různými paličkami nebo rukami.

Bicí nástroje dělíme na tři základní skupiny: rytmické, melodické a perkusní. Bicí nástroje jsou zastoupeny jak ve velkých orchestrech, tak v pop, rock, folk, jazz kapelách nebo různých jiných formacích.

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Žák si během studia osvojí základy hry na všechny tři skupiny bicích nástrojů. Ty pak dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Začínáme technikou hry na malý buben, kterou pak uplatňujeme na různé sestavy bicích nástrojů. Pokračujeme hrou na melodické bicí nástroje a perkuse, kde se žák seznámí s technikou hry rukama. Naučí se číst notový zápis pro bicí nástroje, získá přehled o vývoji a historii nástroje, bude mít přehled o hraní doprovodů v různých hudebních stylech, dokáže si naladit své bicí nástroje. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje od 4. ročníku v povinném předmětu souborová hra. Pro přijetí se předpokládá patřičná fyzická vyspělost žáka, nutná k technickému zvládnutí nástroje.

Naším cílem je vychovat z žáka hudbymilovného a kulturního člověka. Snažíme se o to, aby všichni naši absolventi mohli dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na svůj nástroj a studovat nové skladby.

Žáci hrají sólově i v rámci hudebních uskupení

První tři roky se u nás žáci hry na bicí nástroje věnují především hře sólové. Učí se správně držet paličky, osvojují si základní techniku hry. Důraz klademe na práci s dynamikou úderu ať už paličkami nebo rukami. Od 4. ročníku hrají v komorních seskupeních či souborech (např. duo, trio, kombinace s dalšími nástroji). V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu, zodpovědnosti a spolupráci.

I. stupeň trvá 7 let, II. stupeň trvá 4 roky a oba jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního absolventského koncertu.

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka hry na bicí nástroje probíhá 1x týdně v délce 45 minut. Žák může využívat bohatého školního instrumentáře (různé malé bubny, bicí sestavy – akustické i elektrickou, tympány, zvonkohru, xylofón, vibrafón, marimbu, djembé, konga, bongó, cajóny, surda, shekere, a go-go bells, repinique, cabasa, cowbells, caxixi…).
Při výuce používáme audiovizuální techniku pro hru s play a long nahrávkami. Žák se seznámí i s nahrávací technikou pro bicí nástroje, má možnost si vyrobit svou nahrávku, ať už sólo nebo v různém hudebním seskupením. Kromě hry na bicí nástroje navštěvuji žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Tento předmět je možné absolvovat i v rámci předmětu Sborový zpěv, jehož součástí je i Nauka o hudbě. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Pro zábavu i jako příprava pro budoucí profesionální hudebníky

Podporujeme a prohlubujeme zájem žáků o hudbu a hru na nástroj. Klademe si za cíl, aby je hudba provázela i po absolvování studia na naší škole. Ať už jako hudební amatéry, kteří si zahrají jen tak pro radost sebe a okolí, nebo jako profesionální hudebníky. V případě zájmu žáky připravujeme na soutěže, festivaly, přehlídky, ale i talentové zkoušky na konzervatoř. Kromě toho žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních akcích.

Zkušení učitelé i aktivně hrající umělci

Hru na bicí nástroje u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole nebo konzervatoři, ale také v roli pravidelně koncertujících hudebníků (např. v Národním divadle moravskoslezském, sólově nebo v rámci hudebních seskupení).

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů. Podívejte se na aktuální výši školného.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že bicí nástroje jsou přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku. Nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.