Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Flétna

Flétna je dechový dřevěný nástroj (ačkoli se dnes příčné flétny vyrábějí téměř výhradně z kovu, její stavba a zvukové vlastnosti ji stále řadí k dřevěným dechovým nástrojům).
Flétně příbuzná je pikola.

Studijní zaměření Hra na flétnu

Žák si během studia osvojí základy hry na flétnu, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, styly a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje od 4. ročníku v povinném předmětu komorní či souborová hra. Pro přijetí se předpokládá patřičná fyzická vyspělost žáka, nutná k technickému zvládnutí nástroje.

Naším cílem je vychovat z žáka hudby milovného a kulturního člověka. Snažíme se o to, aby všichni naši absolventi mohli dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na svůj nástroj a studovat nové skladby.

Žáci hrají sólově i v rámci hudebních seskupení

První 3 roky se u nás žáci hry na flétnu věnují především hře sólové. Učí se správnému držení nástroje a osvojují si základní techniky hry. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních či souborech (např. duo, trio, kombinace s dalšími nástroji). V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu, zodpovědnosti a spolupráci.
I.stupeň studia trvá 7 let.,
II. stupeň trvá 4 roky a oba jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního absolventského koncertu.

Jaké skladby se na flétnu hrají

Flétna je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech. Velké využití má i v komorní hudbě a používá se i v jazzu.

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka hry na flétnu probíhá 1x týdně v délce 45 minut. Kromě individuální výuky hry na flétnu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Tento předmět je možné absolvovat i v rámci předmětu Sborový zpěv, jehož součástí je i nauka o hudbě. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Pro zábavu i jako příprava pro budoucí profesionální hudebníky

Podporujeme a prohlubujeme zájem žáků o hudbu a hru na nástroj. Klademe si za cíl, aby je hudba provázela i po absolvování studia na naší škole. Ať už jako hudební amatéry, kteří si zahrají jen tak pro radost sebe a okolí, nebo jako profesionální hudebníky. V případě zájmu žáky připravujeme na soutěže, festivaly, přehlídky, ale i talentové zkoušky na konzervatoř. Kromě toho žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních akcích.

Zkušení učitelé i aktivně hrající umělci

Hru na flétnu u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole nebo konzervatoři, ale také v roli pravidelně koncertujících hudebníků (např. v Národním divadle moravskoslezském, sólově nebo v rámci hudebních seskupení).

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že flétna je přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku. Nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.