Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Klarinet

Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový nástroj. Jeho název pochází z italského clarinetto – malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). Klarinet se skládá z pěti dílů – hubičky, soudku, horního a spodního dílu a ozvučníku.

Z klarinetu se vyvinuly další nástroje, například saxofon.

Studijní zaměření Hra na klarinet

Žák si během studia osvojí základy hry na klarinet, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, styly a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje od 4. ročníku v povinném předmětu komorní či souborová hra. Pro přijetí se předpokládá patřičná fyzická vyspělost žáka, nutná k technickému zvládnutí nástroje.

Naším cílem je vychovat z žáka hudby milovného a kulturního člověka. Snažíme se o to, aby všichni naši absolventi mohli dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na svůj nástroj a studovat nové skladby.

Žáci hrají sólově i v rámci hudebních seskupení

První 3 roky se u nás žáci hry na klarinet věnují především hře sólové. Učí se správnému držení nástroje a osvojují si základní techniky hry. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních či souborech (např. duo, trio, kombinace s dalšími nástroji) V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu, zodpovědnosti a spolupráci.

Jaké skladby se na klarinet hrají

Pro svůj velký rozsah má klarinet široké využití jak v sólové hudbě, tak je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: klasická hudba, jazz, dechovka, cimbálovka, folk a další.

Mozartův slavný klarinetový koncert se dnes obvykle hraje na moderní klarinet, ale ve skutečnosti byl zkomponován pro nástroj klarinetisty Stadlera, který měl širší rozsah v basovém rejstříku. Tento basklarinet byl laděn do A a v Mozartově době, kdy klarinet ještě nebyl povýšen na stálý, běžný orchestrální nástroj, se těšil značné oblibě.

Poslechnout si jej můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=XdL2AextnHg