Trubka

Trubka je dechový žesťový hudební nástroj, na který je možné hrát vše, od nejjednodušších lidových písní až po obtížnější skladby vážné, dechové a populární hudby, stejně tak swing nebo jazz.

Podobně jako s lidským hlasem, můžeme s tóny trubky kreativně pracovat. Hra na trubku vyžaduje hudební sluch a představivost, zručnost a správné dechové návyky. Těch je možné docílit pod odborným vedením vyučujícího velmi snadno, navíc zábavnou formou.

Studiu hry na trubku předchází průprava na zobcovou flétnu, přičemž stěžejní roli v načasování přechodu z flétny na trubku hraje především výměna předních mléčných řezáků za trvalé a dostatečná fyzická vyspělost.

Zapůjčení nástroje

Naše základní umělecká škola nabízí k zapůjčení zdarma tzv. kapesní trumpety pro malé začínající hráče. Později jsou k dispozici nástroje v originál velikosti od světových výrobců (zn. Yamaha), které běžně používají studenti konzervatoře i profesionální hráči.

Rozvíjení hudebních dovedností

Hra na trubku rozvíjí u dětí hudební myšlení, vnímání, představivost, jemnou motoriku, koordinaci obličejových svalů, smysl pro melodii, frázování a rytmus.

Vliv na rozvoj paměti a mozku

Hraním na trubku si děti cvičí různé druhy paměti: sluchovou, zrakovou (četba notového materiálu), hmatovou, logickou (uvědomují si, jak je skladba vystavěna). Zapojují paměť krátkodobou i dlouhodobou. Při hraní totiž mozek vykazuje nadměrnou aktivitu v obou mozkových hemisférách. Zlepšuje se tím jejich propojení a koordinace.

Vědecké studie opakovaně prokazují, že cvičení na hudební nástroj má následně úzké spojení s lepšími studijními výsledky.

Zdravotní benefit

Dechové nástroje obecně jsou využívány pro rehabilitaci některých chronických onemocnění plic.

Hraním si děti od útlého dětství posilují bránici, prohlubují dýchání a podporují plicní kapacitu.

Emoce

Hrou se rozvíjí emoce, tvořivost, originalita, estetické vnímání a cítění. Hudba je jednou ze základních forem lidského vyjadřování. Umožňuje nám komunikovat s ostatními, být součástí určité komunity, aktivně se zapojit do společné činnosti, seberealizovat se. Je to příležitost „být spolu“.

Prostřednictvím hry je dětem umožněno projevit celou škálu emocí od euforie až po nejhlubší zármutek.

Trubka je hudební nástroj s ohromným hudebním potenciálem.

2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert