Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Zobcová flétna

Zobcová flétna je velmi oblíbený dechový nástroj. Bývá vyrobena ze dřeva nebo plastu, kvalitnější nástroje zpravidla z tvrdých dřev domácích i exotických. Protože nebyla schopná se zvukově prosadit proti ostatním nástrojům, které v té době prodělávaly bouřlivý technologický rozvoj, přestalo se pro ni psát, ačkoli ještě v období baroka byla běžně užívaným nástrojem. V období romantismu nebyla v koncertní praxi užívána vůbec a teprve na počátku 20. století byla znovuobjevena. Stala se plnohodnotným nástrojem jednak v oblasti autentické interpretace staré hudby, ale umí využít i mnoho alternativních technik hry, v nichž je zobcová flétna velmi tvárná. V současné době se hra na zobcovou flétnu učí i na konzervatořích.

Rodina zobcových fléten je poměrně rozsáhlá. Na naší ZUŠ využíváme zobcové flétny od sopraninové, sopránové, altové, tenorové až po basovou. Hlubší flétny nacházejí uplatnění především v souborech.

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Žák si během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, styly a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje od 4. ročníku v povinném předmětu komorní či souborová hra.

Žáci hrají sólově i v rámci hudebních seskupení

První 3 roky se u nás žáci hry na zobcovou flétnu věnují především hře sólové. Učí se správnému držení nástroje a osvojují si základní techniky hry. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních či souborech (např. duo, trio, kombinace s dalšími nástroji). V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu, zodpovědnosti a spolupráci.
I. stupeň studia trvá 7 let.,
II. stupeň trvá 4 roky a oba jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního absolventského koncertu.

Jaké skladby se na flétnu hrají

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka hry na zobcovou flétnu probíhá standardně 1x týdně v délce 45 minut. Může však probíhat také ve skupince žáků a v přípravném ročníku s hodinovou dotací poloviny běžné vyučovací hodiny. Kromě individuální výuky hry na zobcovou flétnu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Tento předmět je možné absolvovat i v rámci předmětu Sborový zpěv, jehož součástí je i nauka o hudbě. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Pro zábavu i jako příprava pro budoucí profesionální hudebníky

Podporujeme a prohlubujeme zájem žáků o hudbu a hru na nástroj. Klademe si za cíl, aby je hudba provázela i po absolvování studia na naší škole. Ať už jako hudební amatéry, kteří si zahrají jen tak pro radost sebe a okolí, nebo jako profesionální hudebníky. V případě zájmu žáky připravujeme na soutěže, festivaly, přehlídky, ale i talentové zkoušky na konzervatoř. Kromě toho žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních akcích.

Zkušení učitelé i aktivně hrající umělci

Hru na zobcovou flétnu u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole nebo konzervatoři, ale také v roli pravidelně koncertujících hudebníků (např. v Národním divadle moravskoslezském, sólově nebo v rámci hudebních seskupení).

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že flétna je přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku. Nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.