Hudební teorie a skladba

Na naší škole vyučujeme hudební teorii od 1. do 5. ročníku I. stupně a pro ty, kteří nastoupí později také v přípravce a 1. ročníku II. stupně. Vedle teoretických znalostí, které potřebuje každý muzikant, klademe důraz na celkový kulturní rozvoj osobnosti žáka. Naši žáci si mohou zvolit také nauku o hudbě, která je součástí sborové výuky v Ostravském dětském sboru. Zvláštní pozornost mají také uchazeči o studium na konzervatořích či jiných školách s uměleckým zaměřením.

Rodinným stříbrem teoretického oddělení je studijní zaměření Skladba. Tento předmět má na naší škole dlouholetou tradici. Vyučovala jej řada vynikajících pedagogů – skladatelů: Vladimír Studnička, Čeněk Kavečka, Pavel Helebrand, Jan Grossmann a Olga Šmídová. Žáci její skladatelské třídy se pravidelně umísťovali na předních místech celostátních skladatelských soutěží. V současnosti vede skladatelskou třídu Helena Židková.

S velkou péči se věnujeme nejmenším muzikantům a zpěvákům. Každoročně otevíráme 6 skupin přípravné hudební výchovy po celé Ostravě pro více než 80 žáků, pro něž máme vytvořeny speciální učební plány – ať už se k nám přihlásí malý zpěvák, budoucí muzikant či tanečník. Vždy se pro něj najde místo. Zvláště malé zpěváčky rádi uvítáme v nejmladší přípravce Ostravského dětského sboru Skřivánci.