Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Hudební teorie a skladba

Na naší škole vyučujeme hudební teorii od 1. do 5. ročníku I. stupně a pro ty, kteří nastoupí později také v přípravce a 1. ročníku II. stupně. Vedle teoretických znalostí, které potřebuje každý muzikant, klademe důraz na celkový kulturní rozvoj osobnosti žáka. Naši žáci si mohou zvolit také nauku o hudbě, která je součástí sborové výuky v Ostravském dětském sboru. Zvláštní pozornost mají také uchazeči o studium na konzervatořích či jiných školách s uměleckým zaměřením.

Vyučovací předmět skladba

Jan Grossmann (1983–1985)

Pavel Helebrand (1987–1992)

Igor Vitaljevič Katajev (1992–1999)

Olga Šmídová (1999–2021)

Helena Židková (2021)

Rodinným stříbrem teoretického oddělení je studijní zaměření Skladba. Výuka kompozice má na ZUŠ E. Marhuly poměrně dlouholetou tradici. Už od počátků historie na naší škole pedagogicky působilo několik hudebních umělců, mezi které patřili i hudební skladatelé (samotný zakladatel Eduard Marhula, ale také později např. Vladimír Studnička nebo Čeněk Kavečka). V roce 1983 byl otevřen obor Skladba jako samostatné hudební zaměření, které zde zavedl hudební skladatel, pedagog a hudební publicista Jan Grossmann, jenž se tomuto tvůrčímu oboru věnoval ve škole do roku 1985. V letech 1987–1992 vedl žáky skladby Pavel Helebrand, známý hudební skladatel, režisér, producent a pedagog. Dalších sedm let (1992–1999) prováděl studenty na ZUŠ v rámci kompoziční činnosti Igor Vitaljevič Katajev, původem ruský hudební skladatel, klavírista a pedagog, který působil v Ostravě poměrně dlouhou dobu.

Celkem dvacet dva let vedla skladatelské oddělení v období let 1999–2021 Olga Šmídová, ostravská skladatelka, hudební pedagožka a sbormistryně. Přestože se v průběhu své pedagogické činnosti věnovala více předmětům, nejraději ze všech oborů vyučovala právě skladbu. Její žáci kompozice získávali řadu předních ocenění během národních skladatelských soutěží, např. Michal Žáček, Matěj Dovala, Vladimír Maňas, Kateřina Sabová (dnes Havránková), Helena Šmídová, Alena Šmídová, Lukáš Marek, Pavel Nesit nebo Veronika Boráková. Učitelství brala Olga Šmídová jako poslání. V současné době zde působí její dcera Helena Židková, která se snaží na odkaz své matky navázat a pokračovat v jejím pedagogickém stylu prostřednictvím této tvůrčí činnosti.

Olga Šmídová – krátký medailon

Olga Šmídová (11. 6. 1964 Český Těšín – 28. 11. 2022) měla k hudbě již od útlého dětství velmi blízko. Od svých pěti let začala na klavír improvizovat a vytvářet vlastní skladbičky. Na Státní konzervatoři v Ostravě (1979–1985) vystudovala obor skladba u významného ostravského skladatele Milana Báchorka a dirigování pod vedením skladatele a dirigenta Jaromíra Podešvy. V roce 1983, tehdy v maturitním ročníku, obdržela 3. cenu v mezinárodní skladatelské soutěži Generace v roce 1983 za skladbu Sonáta pro klarinet a klavír.

Vyučovala na několika ostravských ZUŠ. V průběhu pedagogické činnosti Olgy Šmídové na ZUŠ E. Marhuly (1999–2018) připravila řadu studentů, které učila skladbu a hudební teorii, ke studiu na uměleckých či pedagogických středních školách, konzervatořích nebo také vysokých školách. Její bývalí žáci jsou dnes učitelé (např. Michal Žáček, Eliška Panáčová, Kateřina Sabová (Havránková), Alena Šmídová a Helena Židková), hudební muzikologové (např. doc. Vladimír Maňas), hudební umělci (Michal Žáček) a skladatelé (Veronika Boráková nebo Pavel Nesit).

Olga Šmídová vedla k hudbě i své děti Ladislava, Drahoslavu, Alenu a Helenu, se kterými vystupovala na několika různých hudebních soutěžích, festivalech, koncertech a dalších hudebních vystoupeních. Společně s dětmi v roce 2000 natočili CD Šmíďata s názvem Zahrada snů, kde se Šmídová jako skladatelka profilovala s úpravami lidových písní ve vícehlasé podobě a vlastní autorskou tvorbou.

Během své dlouholeté pedagogické činnosti vedla Olga Šmídová z pozice sbormistryně několik pěveckých sborů.

Jako skladatelka se nechala ovlivnit pedagogickou a sbormistrovskou činností, tudíž i řada skladeb je určena dětem nebo pěveckým sborům. Spolupracovala s několika hudebními umělci, ale také s Ostravským dětským sborem, konkrétně přípravnými sbory. Přípravnému oddělení ODS Skřivánci na přání tehdejší sbormistryně Daniely Zukové vytvořila dva své písňové cykly (Pohádkové písničky a Vánoční písničky), které sboru také dedikovala. Pro účely oslav výročí naší školy zkomponovala Marhulkovské fanfáry pro žesťové kvinteto a malý buben.

S velkou péči se věnujeme nejmenším muzikantům a zpěvákům. Každoročně otevíráme 6 skupin přípravné hudební výchovy po celé Ostravě pro více než 80 žáků, pro něž máme vytvořeny speciální učební plány – ať už se k nám přihlásí malý zpěvák, budoucí muzikant či tanečník. Vždy se pro něj najde místo. Zvláště malé zpěváčky rádi uvítáme v nejmladší přípravce Ostravského dětského sboru Skřivánci.

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.