Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Výuku sólové hry zpestřujeme komorní hrou, souborovou hrou různých žánrů, čtyřruční hrou, hrou z listu, elementární improvizací, doprovodem písní, korepeticí, aranžováním a komponováním písní na PC.

Děti učíme hrát a vystupovat na koncertech ve škole, na různých akcích našeho regionu i na soutěžích po celé republice.

Výborní žáci pokračují ve studiu na konzervatoři a pedagogické fakultě nebo spolupracují s hudebními tělesy.

Mnozí naši absolventi se uplatňují jako sólisté, komorní hráči nebo předávají své zkušenosti v roli učitelů. A co nás těší – naši žáci umí sobě i druhým zahrát pro radost.