Výuku sólové hry zpestřujeme komorní hrou, souborovou hrou různých žánrů, čtyřruční hrou, hrou z listu, elementární improvizací, doprovodem písní, korepeticí, aranžováním a komponováním písní na PC.

Děti učíme hrát a vystupovat na koncertech ve škole, na různých akcích našeho regionu i na soutěžích po celé republice.

Výborní žáci pokračují ve studiu na konzervatoři a pedagogické fakultě nebo spolupracují s hudebními tělesy.

Mnozí naši absolventi se uplatňují jako sólisté, komorní hráči nebo předávají své zkušenosti v roli učitelů. A co nás těší – naši žáci umí sobě i druhým zahrát pro radost.