Keyboard

Co si představit pod pojmem keyboard

Keyboard je elektronický digitální klávesový nástroj, vybavený automatickými doprovody a generátory rytmů. Na keyboardu lze vybírat z množství zvukových rejstříků, např. různé druhy strunných, dechových, bicích nebo jiných tradičních nástrojů, ale i zvuky elektronických nástrojů. Zvuky je většinou možné doplnit efekty jako dozvuk, chorus, echo apod.

Jaké skladby se na keyboard hrají

Na keyboardu se dá částečně hrát jako na klasický klavír, ale jeho předností je především zvuková bohatost, protože nabízí možnost imitovat hru na všechny známé hudební nástroje. Na klávesách je možné využívat doprovody s rytmy popových, rockových i jazzových žánrů i klasických hudebních stylů, u nichž je možné nastavit tempo a hlasitost. Na některých modelech kláves je možnost nahrát vlastní skladbu, přidat do skladby další zvukové stopy, propojit ji s jinou skladbou či přidat různé zvukové efekty. K některým nástrojům lze připojit mikrofon pro zpěv, některé na displeji zobrazují i texty písní. Pomocí akordů se dá upravovat doprovod při hraní.

Žáci hrají sólově i rámci hudebních seskupení

První 3 roky se u nás žáci keyboardu věnují především hře sólové. Učí se správnému ovládání nástroje, a to jak co do techniky a stylistiky hry, tak co do orientace v uživatelském rozhraní nástroje. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních, souborech, nebo kapelách. V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu a spolupráci. Starší, šikovnější a kreativní žáci se schopnostmi tvořit vlastní hudební díla používají keyboard jako vstupní terminál pro práci s hudbou na počítači v různých hudebních softwarech (Cubase, Soundforge, Wavelab, Sampletank a dalších). Mohou se tak přiučit i základům práce se zvukem v našem školním nahrávacím studiu.

2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert