Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Klavír

Klavír nebo piano je všeobecný název pro křídlo (horizontální konstrukce) a pianino (vertikální konstrukce). Je to strunný úderný nástroj s klaviaturou. Tento nástroj má největší zvukový rozsah mezi hudebními nástroji, a proto se klavíru říkají král hudebních nástrojů.

Studijní zaměření Hra na klavír

Žák si během studia osvojí základy hry na klavír, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, styly a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti rozšíří od 4. ročníku vyběrem jednoho povinně-volitelného předmětu – komorní hra, souborová hra, sborový zpěv, čtyřruční hra, klavírní praktikum nebo improvizaci.

Snažíme se o to, aby všichni naši absolventi mohli dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na nástroj a studovat nové skladby.

Proč studovat klavír u nás?

Klávesové oddělení ZUŠ Eduarda Marhuly má jedny z nejlepších kantorů v regionu, kteří působí také na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, v Moravskoslezském divadle Ostrava, jsou sólovými hráči a také muzikanty, kteří jsou členy hudebních seskupení a kapel. Studovaný repertoár je proto velmi různorodý, od klasických skladeb až po populární hity, vše v adekvátních úpravách.

Naši žáci se účastní nejrůznějších soutěží a přehlídek ve hře na klavír. V nedávných letech byli úspěšní například na festivalu Ivana Ballu v Dolnom Kubíně (Slovenská republika), v soutěži Prague Junior Note, v mezinárodní interpretační soutěží Pro Bohemia, v okresních, krajských i ústředních kolech soutěže základních uměleckých škol, aktivně vystupují na přehlídce Klavírní mládí, Múzy Ilji Hurníka nebo na regionální klavírní přehlídce ve Frýdku-Místku. V případě zájmu připravujeme žáky na studium na středních uměleckých školách, nejeden klavírista z naší ZUŠ studuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Kromě toho naší mladí klavíristé vystupují s Janáčkovou filharmonii Ostrava, aktivně účinkují na různých akcích, které se v Ostravě konají, například Rozsvícení stromečku v Nové Karolině, Světlo mladým s handicapem, koncerty v knihovnách města Ostravy, na koncertech v zámku Vítkovice a na ostatních uměleckých scénách regionu.

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka hry na klavír probíhá 1x týdně v délce 45 minut. Kromě individuální výuky hry na klavír navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Tento předmět je možné absolvovat i v rámci předmětu Sborový

zpěv. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů. Podívejte se na aktuální výši školného.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že klavír je přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku.