Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Varhany

Varhany jsou největší hudební nástroj s nejsložitější mechanikou. Tento nástroj může obsahovat až sedm klaviatur (manuálů), dvě pedálnice, desítky tisíc píšťal a spoustu rejstříků. Varhany jsou používané nejen při bohoslužbách, ale také jako sólový koncertní nástroj. Varhany najdeme tedy nejčastěji v kostelech a také v koncertních síních nebo na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Studijní zaměření Hra na varhany

Žák si během studia osvojí základy hry na varhany, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy, styly a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti rozšíří od 4. ročníku vyběrem jednoho povinně-volitelného předmětu – komorní hra, souborová hra, sborový zpěv, klavírní praktikum nebo improvizace.

Snažíme se o to, aby všichni naši absolventi mohli dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na nástroj a studovat nové skladby.

Na tento nástroj bude žák hrát

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka hry na varhany probíhá 1x týdně v sále naší ZUŠ, kde máme přenosný digitální nástroj, v délce 45 minut. Kromě individuální výuky hry na varhany navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Tento předmět je možné absolvovat i v rámci předmětu Sborový zpěv. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů. Podívejte se na aktuální výši školného.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že varhany je přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku.

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.