Klasický zpěv

Studium klasického sólového a komorního zpěvu je rozděleno do dvou stupňů základního studia. Na prvním stupni vedeme žáky k zvládnutí základů dechové a hlasové techniky, správné artikulace, hlasové kultury a dodržování zásad hlasové hygieny.

Na druhém stupni vedeme studenty ke stylové, kultivované a žánrové interpretaci vokálních skladeb různých stylových období. Naše ZUŠ nabízí také možnost studia pro dospělé, kterou ve velké míře využívají právě studenti sólového zpěvu.

Populární a jazzový zpěv

Na ZUŠ E. Marhuly se vedle klasického zpěvu vyučuje také zpěv populárního a jazzového stylu. Inspirující je také spolupráce s kytarovým a jazzovým oddělením, při níž mají zpěváci různého věkového spektra možnost koncertní spolupráce s orchestrem nebo skupinou.

Úspěchy

Oddělení sólového a sborového zpěvu vykazuje celou řadu let vynikající výsledky. Svědčí o tom mnohá přijetí našich žáků a studentů k profesionálnímu studiu na konzervatořích a vysokých školách, výsledky v uměleckých soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Ostravský dětský sbor patří mezi přední dětské sbory v ČR. Na mezinárodní úrovni získal v soutěžích a přehlídkách významná ocenění, spolupracuje také s Janáčkovou filharmonií a jinými kulturními subjekty.