Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj s hlubokou tradicí v evropské klasické hudbě. Již v 16. stol. vyvinuli mistři houslaři dokonalou podobu nástroje, která zůstala beze změny až do dneška, a na rozdíl od většiny jiných hudebních nástrojů se na něj může hrát i po několik staletí, aniž by jakkoli utrpěla jeho tónová kvalita.

Housle jsou základem každého symfonického i komorního orchestru. Většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla a mnozí z nich také na housle aktivně hráli. Jako sólový nástroj mají housle obrovské výrazové možnosti.

Proč studovat housle na naší ZUŠ

Děti, které si zvolí tento hudební nástroj se naučí základním pohybovým návykům, které potřebují ke hře na tento nástroj, zároveň rozvinou svoji muzikalitu a poznají radost z muzicírování. Po získání elementárních znalostí a dovedností proniknou dále do tajů houslové hry a naučí se interpretovat obtížnější skladby klasického i moderního charakteru. Kromě samotného studia techniky hry získají také povědomí o tom, jak hudba funguje a dokáží lépe realizovat své hudební představy. Studium hry na housle je pro děti také osobnostním přínosem v rovině racionální a emocionální. Posílí sebevědomí, trpělivost, pracovitost, kreativitu, schopnost nasazení i týmové práce. Ať už se naučí hudbu hrát nebo jen poslouchat, významně je to obohatí o další životní rozměr. Aktivně se tak mohou zapojit do hudebního světa nejen ve škole, ale i na veřejnosti a časem si najdou takovou hudební oblast, která jim nejlépe vyhovuje. Zapojí se ke hře nejen sólově, ale i v různých komorních uskupeních nebo ve školním souboru.

Kdo bude vaše děti učit

Hru na housle u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole, ale také v roli pravidelně koncertujících hudebníků – Janáčkova filharmonie Ostrava, Camerata Janáček a Benda Quartet.

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že housle jsou přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku. Nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.