Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Kontrabas

Své nezastupitelné místo nalezl prakticky ve všech hudebních žánrech, počínaje hudbou artificiální, přes lidovou, až po jazzovou. V české kultuře má hra na kontrabas bohatou tradici. Systém výuky je přizpůsoben jak pro mladší, tak starší začátečníky, kteří přecházejí z jiného nástroje.

Doporučený věk pro začátek studia je 8-10 let, ale po dohodě rodičů, učitele a ředitele ZUŠ může být do studia přijat i starší žák. Nástroj odpovídající velikosti lze zapůjčit přímo v ZUŠ. Žáci se postupně seznamují s nástrojem, jeho péčí a uplatněním. Výuka je zaměřena více na sólovou hru smyčcem, s přihlédnutím na hru v souboru a orchestru. V případě zájmu je výuka rozšířena o další techniky hry pizzicato, slap apod.

Koncert talentů

Koncert talentů