Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Cimbál

Cimbál je strunný hudební nástroj, který se nejčastěji rozeznívá úderem paliček. 133 ocelových strun je nataženo na rezonanční skříni lichoběžníkového tvaru v rozsahu C-a3.

Žáci se učí techniku volného zápěstního, případně prstového úhozu paličkami, pedalizační techniku a orientaci v nástroji.

Krom studia artificiální hudby se žáci studia hry na cimbál zabývají i lidovou hudbou, improvizací a komorní hrou.

Cimbálová muzika Moravia – Číže sú to koně ve dvore