Cimbál

Cimbál je strunný hudební nástroj, který se nejčastěji rozeznívá úderem paliček. 133 ocelových strun je nataženo na rezonanční skříni lichoběžníkového tvaru v rozsahu C-a3.

Žáci se učí techniku volného zápěstního, případně prstového úhozu paličkami, pedalizační techniku a orientaci v nástroji.

Krom studia artificiální hudby se žáci studia hry na cimbál zabývají i lidovou hudbou, improvizací a komorní hrou.

Cimbálová muzika Moravia – Číže sú to koně ve dvore