Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Elektrická kytara

Tradice výuky hry na elektrickou kytaru u nás začala již na počátku 90. let. Jsme tak jedni z prvních, kdo zavedl výuku elektrické kytary na ZUŠ. Snažíme se maximálně využít širokou škálu toho, co tento nástroj nabízí. Proto se zaměřujeme na hru v oblasti: rockové, jazzové a bluesové. Pokud chcete vy, nebo vaše dítě v budoucnu hrát v kapele, nebo v ní již hrajete a chcete se zdokonalit, přijďte – jste vítáni.

Co si představit pod pojmem elektrická kytara

Tak předně elektrická kytara není na elektriku, jak si někdo myslí, ale jde o moderní nástroj, využívající elektromagnetické snímání zvuku. Její využití v posledních 70 letech je enormní a tento nástroj pronikl prakticky všude. Její výhodou i prokletím (pro sousedy) je její hlasitost a schopnost proniknout všude. Určitým společným jmenovatelem je pak hra tzv. trsátkem na kovové struny, kdy je zvuk snímán, přenášen šňůrou (kabelem) do zesilovače a následně modulován efekty a zesílen.

Jaké skladby se na elektrickou kytaru hrají

Stylová rozmanitost elektrické kytary, která je nepřeberná. Na naší škole se zaměřujeme na:

  • Blues: základní pilíř elektrické kytary, forma, zvuk, improvizace, feeling
  • Rock: zde je podstatné pojetí zvuku, technika, styly a podstyly, práce s efekty a rovněž improvizace, charakteristické licky
  • Jazz: základem je práce s harmonií, improvizace, rozklady akordů, stupnice, frázování, timing, ale i charakteristické postupy a jazzové standardy

Jde nám o komplexní pojetí moderní hudby.

Žáci hrají sólově i rámci hudebních seskupení

Na prvním stupni se u nás žáci věnují první 3 roky především hře sólové a zvládnutí elementární techniky nástroje. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních (např. kytarové duo, trio, nebo kombinace kytary a dalších nástrojů), nebo v dalších souborech (kapelách). Na druhém stupni, kde jsou přijímáni starší žáci (od 14 let), se rok po přípravném studiu učí rovnou vše najednou.

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka kytary probíhá 1x týdně v délce 45 minut. Standardně je výuka individuální, ale může být i skupinová (např. dva žáci současně). Kromě kytary navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Ten je možné absolvovat i tak, že žáci chodí do sborového zpěvu, kde je součástí i hudební nauka. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Pro zábavu i jako příprava pro budoucí profesionální hudebníky

Podporujeme a prohlubujeme zájem žáků o hudbu a hru na nástroj. Klademe si za cíl, aby je hudba provázela i po absolvování studia na naší škole. Ať už jako hudební amatéry, kteří si zahrají jen tak pro radost sebe a okolí, nebo jako profesionální hudebníky. V případě zájmu žáky připravujeme na kytarové soutěže i talentové zkoušky na konzervatoř. Kromě toho žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních akcích.

Zkušení učitelé i aktivně hrající umělci

Elektrickou kytaru u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole, ale především také v roli pravidelně koncertujících hudebníků (např. v Národním divadle moravskoslezském, sólově nebo v rámci hudebních seskupení a kapel) a jde tedy o opravdové celoživotní zapálence.

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že elektrická kytara je přesně to, co hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.

Koncert talentů

Koncert talentů