Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Co si představit pod pojmem klasická kytara

Klasická kytara má nylonové struny, širší hmatník a menší tělo. Tím se liší od kytary akustické (westernové), se kterou si ji lidé často pletou. Výhodou nylonových strun je, že se menším dětem a začínajícím kytaristům lépe mačkají. Držené tóny tak rychleji zní čistě a bez pazvuků. Navíc z hraní tolik nebolí ruka.

Jaké skladby se na klasickou kytaru hrají

Na klasickou kytaru se hrají především skladby z oblasti vážné hudby, a to od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus, 20. století až do současnosti. Pokud si rádi poslechnete např. Bacha nebo Mozarta a líbilo by se vám, kdyby umělo podobný repertoár zahrát i vaše dítě, doporučujeme vám přihlásit jej právě na klasickou kytaru.

Žáci hrají sólově i rámci hudebních seskupení

První 3 roky se u nás žáci klasické kytary věnují především hře sólové. Učí se správnému držení nástroje a osvojují si základní techniky hry. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních (např. kytarové duo, trio, nebo kombinace kytary a dalších nástrojů), nebo v kytarovém souboru. V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu a spolupráci.

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka kytary probíhá 1x týdně v délce 45 minut. Standardně je výuka individuální, ale může být i skupinová (např. dva žáci současně). Kromě kytary navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Ten je možné absolvovat i tak, že žáci chodí do sborového zpěvu, kde je součástí i hudební nauka. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Pro zábavu i jako příprava pro budoucí profesionální hudebníky

Podporujeme a prohlubujeme zájem žáků o hudbu a hru na nástroj. Klademe si za cíl, aby je hudba provázela i po absolvování studia na naší škole. Ať už jako hudební amatéry, kteří si zahrají jen tak pro radost sebe a okolí, nebo jako profesionální hudebníky. V případě zájmu žáky připravujeme na kytarové soutěže i talentové zkoušky na konzervatoř. Kromě toho žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních akcích.

Zkušení učitelé i aktivně hrající umělci

Klasickou kytaru u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole nebo konzervatoři, ale také v roli pravidelně koncertujících hudebníků (např. v Národním divadle moravskoslezském, sólově nebo v rámci hudebních seskupení).

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že klasická kytara je přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku. Nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.