Výtvarný obor

„Umění smývá z duše prach každodennosti.“ Pablo Picasso

Pro koho je určena výuka výtvarného oboru?

Studium je otevřeno všem žákům, kteří mají výtvarný talent a přirozený zájem ho rozvíjet.

K čemu výuka směřuje?

Výtvarný obor umožňuje žákům proniknout do světa fantazie a sebevyjádření. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáků, rozvíjí praktické dovednosti, estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové a citové hodnocení okolního světa.

Současně vede žáka k osvojení výtvarných technik a prostředků, seznamuje je s historií umění a podporuje jejich zájem o výtvarné umění.

Které předměty vyučujeme?

Žáci se věnují studiu kresby, malby, grafiky, keramiky, objektové/akční tvorbě, dekorativním činnostem a “nově taky počítačové grafice”. Používání technik, jejich spojování a využívání nových možností, je neomezené.

Vzdělávání realizujeme dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Eduarda Marhuly.

Jak  výuka probíhá?

  • V  přípravném studiu pro žáky od 5 let (jednoleté až dvouleté přípravné studium)
  • V základním studiu I. stupně pro žáky od 7 do 14 let (1. – 7. ročník)
  • V základním studiu II.stupně pro žáky od 14 let (1. – 4. ročník)
  • Ve studiu pro dospělé

Jak často výuka probíhá?

Výuka probíhá 1x týdně v lekci o 3 vyučovacích hodinách.

Kde výuka probíhá?

Výtvarný obor vyučujeme v pobočné budově školy v Ostravě-Muglinově U Jezu 4, kde žáci docházejí sami nebo v doprovodu rodičů (dobrá dostupnost MHD nebo pěšky z centra jen přes řeku Ostravici za Komenskými sady).

Výuka probíhá také v  prostorné třídě výtvarné výchovy na Základní škole Zelená (Zelená 1406/42, Moravská Ostrava a Přívoz), kde žáci v rámci družiny jsou učitelem vyzvednuti a zase vráceni zpět, starší žáci přicházejí sami nebo v doprovodu rodičů ke vstupu do školy.

Od počátku školního roku 2019/20 je nově otevřena třída pro výuku výtvarné tvorby v Základní škole Matiční 5. Rozšířila tak na této škole nabídku pro děti, které se chtějí věnovat studiu výtvarné tvorby. Těší nás zájem dětí a rodičů a dnes, po několika měsících výuky můžeme říct, že jsme vytvořili novou možnost a nabízíme studium dětem, které se mohou vzdělávat přímo v budově školy

Jaké je věkové složení skupin?

Studijní skupiny jsou věkově smíšené, tvoří je žáci různých ročníků. Vzniká tak přirozený tvůrčí kolektiv, kde si mohou žáci jít vzájemně příkladem a taky diskutovat o výtvarném problému, námětu i technice. Učitel k žákům přistupuje individuálně a umožňuje jim projevit jejich vlastní představivost a svobodnou volbu v přístupu k právě probírané látce. 

Žáci tvoří samostatně podle skutečnosti i podle vlastní fantazie nebo v rámci skupinové tvorby.Výuka probíhá ve výtvarných ateliérech a podle počasí také v exteriéru  okolí školy.

Jak jsou ateliéry vybaveny?

K dispozici mají žáci keramické  pece,  grafické lisy,interaktivní tabule, počítače a tablety, digitální fotoaparát a videokameru.

Účast na soutěžích

Účast na soutěžích je nedílnou součástí aktivit výtvarného oboru. Za dobu svého působení získal významná ocenění za účast jak na celostátních soutěžích ( Alšova země, Komenský a my, Lidice, Malujeme po síti, Madame Humanité), tak na soutěžích zahraničních (Čína, Belgie, Slovensko, Polsko, Bělorusko,Japonsko) a jiných.

Účast na výstavách

Každoročně pořádáme výstavy a představujeme veřejnosti práce žáků a absolventů  – slavnostní  samostatné vernisáže výtvarného oboru (U chemiků, ve Studiu Della, v galerii Mlejn, v Parníku, v Divadle loutek) a společné výstavy ZUŠ (ZUŠ Opava, ZUŠ Sokolská, ZŠ Zelená, Důl Michal, galerie Slezskoostravského hradu).

Napsali o nás:

Obrovský úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži

Velký umělecký úspěch v podobě zlatého pásma v oboru malba získal žák Ondřej Bauer ze třídy Kláry Luxové.

Celý článek

X