Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

První koncert v roce 2023 jsme zahájili úspěšně….

Je tu rok 2023 a s jeho začátkem i celá řada koncertů, výstav a představení žáků naší školy.

„Odstartovali jsme“ velmi příjemným koncertem žáků hudebního oboru v pondělí 23. ledna 2023.

Pestrá skladba programu nás všechny velmi bavila. Naši žáci a studenti, od těch nejmladších až po absolventy 2.stupně, interpretovali své skladby s chutí, intonační jistotou a muzikantským nábojem.

Koncertním sálem zněly krásně nejen sólové nástroje (klavír, housle, trubka), ale rovnocennou složku koncertu tvořily také skladby pro komorní hru (flétny a klavír) a čtyřruční hru.

Koncert se líbil všem přítomným posluchačům, kteří nejen pozorně poslouchali, ale zároveň dokázali hrané skladby ocenit vřelým potleskem.

Děkujeme za fajn hudební zážitek všem účinkujícím a těšíme se na další hezká hudební setkání.