Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Radost z hudby, symbióza, neuvěřitelná energie a neutichající potlesk!!!

I takto se dá popsat atmosféra nedělního adventního koncertu 4. 12. 2022 v kostele svatého Václava. Jako kdyby se všichni semkli a vytvořili spolu překrásnou předvánoční atmosféru pro všechny zúčastněné, od těch nejmenších až po ty nejstarší. Jedno krásné hudební číslo střídalo druhé. Od klasické hudby jsme se přes pásmo starých slezských koled dostali až k populární hudbě, která umocnila vánoční atmosféru a pohodu, která na jevišti i v hledišti vládla po celou dobu koncertu.

Dojemných a krásných momentů bylo během nedělního večera mnoho. Hudba se spojila s emocemi a dostala se do srdcí nás všech. Na závěr zazněla vánoční modlitbička, kterou společně se sborem a sólistkou zazpívali naší nejmenší žáčci se závěrečným přáním „Prosím vás, mějte se rádi“.

Nejkrásnější na celém dnu bylo to, že trpělivost, spolupráce a dokonalá souhra všech, spolu vytvořili krásnou atmosféru nejen na jevišti, v hledišti, ale i v zákulisí.

Největší odměnou pro všechny byl neutichající závěrečný potlesk publika. Energie, kterou všichni vydali se od diváků 10 ti násobně vrátila zpět. Divákům jako by se ani nechtělo z kostela odejít a co víc jsme si mohli přát.

Velké díky patří všem, kteří účinkovali, všem, kteří hudební čísla připravovali a taky všem těm, kteří se postarali o samotnou organizaci celé akce a od brzkých ranních hodin chystali aparaturu k nazvučení a strávili v tento zimní čas celý nedělní den v kostele. Ale stálo to za to! O čem svědčí i spokojený úsměv 😊

Nechme tedy přání našich nejmenších rezonovat v srdcích nás všech:
„Prosím Vás, mějte se rádi“

Krásný předvánoční čas přeje Vám všem naše ZUŠ Eduarda Marhuly

A zazvonil zvonec a náš zvukař řekl konec…


Koncert talentů

Koncert talentů