Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Růže pro naše další absolventy…

V pondělí 22. dubna 2024 se uskutečnil v koncertním sále naší školy v pořadí druhý koncert absolventů hudebního oboru.

Tentokrát pro zaplněný sál hráli a zpívali absolventi I. a II. stupně:

sólový zpěv ze třídy Milady Hnitkové

klavír ze třídy Liany Svobodové

trubka ze třídy Romana Buchala

trubka ze třídy Romana Buchala

klavír ze třídy Pavly Kukalové

klavír ze třídy Pavly Kukalové

klavír ze třídy Taťány Richtrové

Krásné červené růže pro naše absolventy a jejich pedagogy čekaly trpělivě na své nové majitele, aby se staly symbolickou odměnou za hezký a hodnotný hudební zážitek pro nás, posluchače v sále mariánskohorské „zušky“.

Sedmička absolventů nám opravdu připravila společně se svými pedagogy koncert plný milých hudebních dárků. Na pódiu se střídali ve svých sólových vystoupeních, ale prokázali také své schopnosti v rámci oblíbených disciplín jako je čtyřruční hra, komorní hra nebo komorní zpěv. V jejich interpretaci zněly sálem skladby a písně od období baroka a romantismu až po současnou muzikálovou písňovou tvorbu.

Myslím si, že není nic hezčího než sledovat jejich spokojené a rozzářené tváře ve chvíli, kdy mají svá absolventská vystoupení úspěšně za sebou a užívají si společně vřelý potlesk spokojeného publika.

Koncert velmi citlivě propojila průvodním slovem moderátorka 2. absolventského večera Daniela Buchalová, a tak jsme se jejím prostřednictvím dozvěděli nejen vtipné střípky ze života interpretů, ale zároveň i mnohé o skladbách a autorech, které z pódia zaznívaly.

Děkujeme všem našim účinkujícím, jejich pedagogům a korepetitorům za příjemný hudební zážitek.

…A dobrá hudba, ať je vám i nadále tou nejlepší kamarádkou…..

Autorka článku: Hana Čašová