Mgr. Pavel Rybka, ArtD.

Pavel Rybka úspěšně absolvoval Lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru Hra na klavír a Hra na varhany.

V roce 1990 úspěšně složil přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Zde studoval Hru na varhany ve třídě Prof. Aleny Štěpánkové-Veselé.

Po absolvování akademie v roce 1994 nastoupil jako učitel hudby na ZUŠ v Ostravě Mariánských Horách. Od roku 1998 zároveň působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde vyučuje hru na varhany.

Vedle své pedagogické činnosti se zároveň věnuje činnosti koncertní. Provádí sólové varhanní recitály jak v České republice, tak např. v Polsku a jiných zemích.

Umělecky spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dalšími uměleckými tělesy a institucemi.

V roce 1988 získal 2. cenu na Soutěži mladých varhaníků v Opavě a Čestné uznání na Mezinárodní interpretační soutěži Brno 1997.

Email: rybka.pavel@zusmarhory.cz