Šatný Jakub

Jakub Šatný je studentem oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Specializuje se na práci s dětskými a mládežnickými sbory a dále na výuku hudební nauky a hudebně teoretických předmětů.
E-mail: satny.jakub@zusmarhory.cz


X