Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Sbor a sólistky zahřály svým zpěvem sebe i zmrzlé posluchače

Sobotu 16. 12. 2023 strávil hlavní sbor a přípravný sbor studia Ostravského dětského sboru – Kosi na koncertním výjezdu ve Fulneku – Vlkovicích. Byli jsme členy místní samosprávy přizváni k realizaci adventního koncertu v kostele sv. Mikuláše. Místní myslivecké sdružení pro nás v prostorách nedaleké hasičky, kterou nám poskytli jako útočiště, připravili výtečné občerstvení a pohoštění. Přípravný sbor Kosi zazpíval soubor adventních a vánočních písní či koled a hlavní sbor si zde poprvé před pořádným publikem zazpíval vánoční cyklus od soudobého hudebního skladatele Jiřího Temla – Gloria in excelsis deo. To vše pod vedením Jakuba Šatného a za doprovodu Jany Davidové a Jiřího Pecha.

Zajímavým oživením našeho koncertu bylo vystoupení zpěvaček ze třídy Olgy Bezačinské, které za klavírního doprovodu Radany Foltýnové zazpívaly několik nádherných písní s vánoční tématikou. Nechyběly skladby jako Panis angelicus, Modlitba za lidskost či Memory. Vystoupení našich zpěvaček ještě víc umocnilo sváteční atmosféru, která vládla v nádherném starobylém kostele ve Vlkovicích celý sobotní večer. Vystoupily Lucie Bendová, Veronika Kuchařová a Klára Výtisková.

Zpět do Ostravy nabrat síly na vánoční koncert jsme se vraceli s pocitem dobře odvedené práce.


Koncert talentů

Koncert talentů