Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Sborová cesta do Lidic aneb růže a buřty

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ se letos konala již po šestnácté. Důležitá připomínka smutné události vypálení Lidic, kde bylo zabito 84 dětí, připadá na začátek června. A letos jsme se po delší odmlce vydali do Lidic i my. Vyrazili jsme ve čtvrtek 8. června a navzdory předchozí nepříznivé předpovědi nás v Lidicích čekalo slunečné počasí. Po příjezdu jsme se vydali na prohlídku muzea a pozůstatků vesnice. Paní průvodkyně, která se nás ujala v rámci komentované prohlídky, nás ohromila množstvím detailů a zajímavostí o lidické tragédii. Pietní místo má svou zvláštní atmosféru, která se dotkla nás všech.

K večeru jsme se vydali vstříc ubytování na nedalekém statku, kde jsme ještě z posledních sil chvíli zkoušeli náš repertoár na nadcházející vystoupení. Nicméně nás hřálo očekávání večerního posezení u ohně a opékání buřtů. Co si budeme říkat, těšili jsme na to už z Ostravy.

Během pátečního rána již do Lidic přijížděl jeden sborový autobus za druhým. Společnou zkoušku vystřídala ta akustická každého jednotlivého sboru. Náš sbor reprízoval dvě části z cyklu amerického skladatele Johna Leavitta: Bound for Glory. Sborové přehlídky se účastnilo více než 350 zpěváků, kteří přednesli společný repertoár. Program otevírala státní hymna v podání Lucie Bílé, která je dlouholetou patronkou přehlídky. Přednes byl velmi důstojný a výsledný dojem až magický.  

Během přehlídky nám počasí už tolik nepřálo, až se naším útočištěm nakonec stal zvukařský stan, ale radost nám to nevzalo. Nabrali jsme inspiraci z repertoáru ostatních sborových těles a na závěr uzavřeli přehlídku společnou písní „Růže pro Lidice“, kterážto byla symbolickým zasazením růže do rozlehlého růžového sadu, který se vedle památníku lidických dětí nachází. Do Ostravy jsme odjížděli plni zážitků a nadšení. Jednak z celkově propracovaného pojetí přehlídky a doprovodného programu, jednak ze samotného výjezdu, který je vždy zdrojem nové motivace a utužování vztahů. Protože o tom sborové zpívání je – o sdílení hudby a přátelství. A to je v dnešní (a vlastně v každé) době potřeba jako sůl.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.