Jana Šebestová

Jana Šebestová – klavír

Obor hra na klavír vyučuje v ZUŠ E. Marhuly nepřetržitě od r. 1978, kdy úspěšně absolvovala Státní konzervatoř v Ostravě ve třídě profesorky Karly Wojkovičové.

Od r. 1995 vyučuje také hru na EKN (elektronické klávesové nástroje). V rámci dalšího vzdělávání pedagogů se zúčastňuje odborných seminářů, školení a instruktáží pořádaných MŠMT a konzervatořemi v Brně a Ostravě.

Své žáky vede k sólové hře, oblíbené čtyřruční a komorní hře, zapojuje do školních orchestrů a ansámblů a soutěží v sólové a čtyřruční hře na klavír. Má bohaté zkušenosti s vyučováním nejen klasické klavírní literatury, ale také jazzové a populární hudby. Vyučuje žáky předškolního a školního věku, studenty SŠ, VŠ a také dospělé zájemce o studium hry na klavír a EKN.

Během své pedagogické praxe připravila řadu žáků ke studiu na konzervatoři, středních a vysokých pedagogických školách s hudebním zaměřením a desítky úspěšných absolventů I. a II. stupně, kterým se hudba a hra na klavír stává krásným celoživotním koníčkem.

Email: sebestova.jana@zusmarhory.cz


2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert