Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Seniorská kapela CAYDAK vystupovala v kulturním domě AKORD

Kapela seniorů z naší ZUŠ prezentovala své umění na novoročním setkání seniorů 2. ledna v DK AKORD. Tato skupina talentovaných hudebníků, jejichž členové se ve svém důchodovém věku věnují svým koníčkům, dokázala přesvědčivě, že věk není překážkou pro naplnění svých snů.

„Dosáhli jsme věku, kdy už víme, co máme rádi, a vychutnáváme si to,“ prohlásil Josef Řeřicha, jeden ze členů CAYDAKU. Tato věta přesně odráží jejich postoj k umění a vášeň, kterou do své hudby vkládají. Jejich vystoupení bylo plné energie, radosti a profesionálního přístupu, což diváky nadchlo.

Seniorská kapela, která má širokou podporu ze strany naší ZUŠ, je skvělým příkladem toho, jak i ve stáří můžeme naplno uplatnit své schopnosti a vášně. Hudba je pro ně nejen zábavou, ale i prostředkem pro vyjádření svých emocí a sdílení radosti s ostatními.

Je důležité si uvědomit, že vektor produktivity nekončí s odchodem do důchodu. Senioři mají stále co nabídnout – zkušenosti, moudrost, ale také kreativitu a energii. Devítičlenná kapela CAYDAK je skvělým příkladem toho, jak tato skupina může přinášet radost a inspiraci nejen členům samotným, ale i komunitě, ve které žijí.

Naše ZUŠ je hrdá na to, že je jednou z prvních škol, které mohou podporovat tyto jedinečné aktivity a umožnit seniorům vyjádřit svou vášeň skrze hudbu. Jejich odhodlání a úsilí nás také upozorňuje na to, že umělecké aktivity nemají věk ani hranice.

Členové a příznivci CAYDAKU nám připomínají, že nikdy není pozdě začít dělat to, co nás skutečně naplňuje a co nás baví. Jejich vystoupení bývají nejen hudebním zážitkem, ale také inspirací pro všechny generace.

Autor: Lubomír Konečný


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.